OSTATNÍ SLUŽBY

Na předchozích stránkách jste měli možnost se seznámit s naší nabídkou revizních a montážních činností, ale to určitě není vše co Vám můžeme nabídnout. Z oboru plynárenství jsme schopni Vám nabídnou technickou pomoc a služby od A až do Z!

 • Certifikát
 • Dále nabízíme:

 • Odborné poradenství v plynárenství.
 • Technickou pomoc při plynofikaci domu či bytu.
 • Technickou pomoc při zřizování připojky plynu.
 • Realizace montáže domovního plynovodu.
 • Realizalice rekonstrukcí stávajících domovních plynovodů.
 • Provedeme revize a kontroly, potřebné pro uvedení odběrného plynového zařízení do provozu.
 • Poradíme Vám s termíny kontrol a revizí plynového zařízení.
 • Poradíme Vám jak je to s připojením plynového sporáku, plynovou hadicí.
 • Poradí s optimalizací spotřeby plynu ve výrobních organizacích.
 • Vyhledat a zakreslit (vytýčit), potrubní trasu stávajícího zemního plynovodu.
 • Vysvětlíme Vám co je to kontrola, servis, revize a kdo ji provádí.
 • Poradíme Vám kdo odpovídá za plynové zařízení.
 • Zajistíme odborné školení pro vedoucí prac. organizací.
 • Provedeme odborné prohlídky kotelen.
 • Vytvoříme potřebnou dokumentaci a provozní řády.
 • Pomůžeme Vám s výběrem odborníka plynaře.
 • Odborným pracovníkem, změříme tloušťku stěny zemního plynovodu, pomocí ultrazvuku.
 • Odborným pracovníkem, změříme tloušťku stěny tlakové nádoby, pomocí ultrazvuku.


 • Vzděláváme se abychom Vám byli schopni odborně pomoci.


 • Nikdo nemůže vědět všechno a není nic jednoduššího než se zeptat, tak se nestyďte a nechte si poradit. Naše rady jsou zdarma.

 • VÁŠ TÝMREVIZE